Disclaimer

Hoewel Agrilight zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden.

Agrilight aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de informatie op deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling door Agrilight worden gewijzigd. Alle opgenomen informatie is eigendom van Agrilight, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van de site(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.