Geiten

Agrilight bv onderscheidt zich op het gebied van kennis van lichttechniek en de gerichte toepassing van stalverlichting bij uiteenlopende soorten vee. Lichtintensiteit, lichtverdeling, daglengte en lichtkleur hebben invloed op dierenwelzijn en daarmee op het gedrag van dieren. Een juiste balans van deze vier factoren heeft een positieve invloed op het vee. Juiste en uniforme stalverlichting draagt onder andere bij aan een betere gezondheid en productiviteit.

Belangrijk om voor u te weten is dat wij de volgende uitgangspunten hanteren bij het geadviseerde lichtregime, namelijk;

 •   wetenschappelijke onderbouwing;
 •   dierenwelzijn;
 •   duurzaamheid;
 •   praktijkervaring.

Stalverlichting heeft een grote invloed op de melkproductie en vruchtbaarheid van geiten; en dan met name het lichtregime ofwel daglengte. Door duisternis wordt er meer Melatonine in de hersenen aangemaakt en dit ‘slaaphormoon’ speelt een belangrijke rol bij de productie van het groeihormonen en bij de afremming van het hormoon insuline.
Bij dagen met langer licht (lente-zomer), namelijk bij 16 uur licht, gaat de groeihormoonproductie omhoog en geeft de geit meer melk. Bij het korter worden van de dagen (herfst, met ongeveer 8 uur licht per dag) neemt de melkgift af en nemen de vetvorming en paringsbereidheid (rits) juist toe.

Langere melkgift
Een lichtregime van 16 uur licht met een intensiteit van minimaal 200 lux, gevolgd door een donkerperiode van 8 uur kan de lactatieperiode van melkgeiten verlengen. Het simuleren van lange dagen in stal is een belangrijke factor om het zogenaamde ‘duurmelken’ enkele jaren vol te houden zonder tussentijdse dracht. Hiermee bereikt u o.a. minder uitval van dieren (problemen bij aflammeren, ongewenste bokjes). U kunt het zogenaamde ‘doormelken’ tijdens de dracht bereiken middels een constant lichtregime van 16 uur licht, gevolgd door 8 uur donker. Enkele voordelen van deze tactieken ten opzichte van een jaarlijkse droogstand zijn:

 • Jaarrond persistente melkproductie
 • Minder kans op slepende melkziekte
 • Productief houden van minder vruchtbare dieren.

Voor droogstand dient u tijdig het licht in de stal te beperken tot 8 uur per dag. Om een lactatiepiek te stimuleren dient u naast voeding ook de verlichting te sturen van korte naar lange dagen.
[let op: doormelken en duurmelken zijn vooral in NL bekende begrippen, in buitenland minder gangbaar!]

Vruchtbaarheid en rits
Van nature is de geit in de herfst vruchtbaar en paringsbereid: ‘ritsig’. Haar cyclus en rits wordt vooral beïnvloed door daglengteverschillen, maar ook door temperatuur, aanwezigheid van een bok, onrust. U kunt een deel van de geiten buiten het normale seizoen of eerder in cyclus brengen door eerst een bepaalde periode 16 uur 200 lux aan te houden en vervolgens de daglengte kunstmatig te verkorten tot 8 uur licht per dag. Dit lichtprogramma bij zowel de geit als bok stimuleert een gelijktijdige, duidelijkere en langere rits/bronst, met bovendien een hogere kwaliteit en kwantiteit van sperma. Een uitgekiend verlichtingsprogramma ondersteunt ook hormoonbehandelingen en kunstmatige inseminatie, met als resultaat een groter percentage succesvolle drachten. Buiten het seizoen aflammeren leidt bijvoorbeeld tot de productie van (vette) wintermelk en een betere planning van arbeid (jaarrond). Met het juiste lichtniveau in de stal kunt u eventuele gezondheidsproblemen bij de dieren eerder signaleren.

Volgens onderzoek moet het minimaal 4 uur per dag donker zijn in de stal (tot ongeveer 3 lux) om de positieve effecten van het lichtregime te kunnen bereiken bij de geiten. Tijdens de nachtelijke controleronde geeft rode verlichting voldoende zicht, terwijl het de dieren niet stoort in hun nachtrust.

Samengevat draagt een uitgekiend lichtprogramma bij aan:
management van de kudde, productie en reproductie

 •   succesvolle dekking en dracht, ook buiten ’t seizoen
 •   jaarrond aflammeren
 •   minder uitval / verlies
 •   jaarrond persistente melkproductie, of:
 •   lactatiepiek en wintermelk
 •   planning en spreiding van arbeid
 •   dierengezondheid en welzijn
 •   arbeidsomstandigheden

Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben op de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend lichtplan kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau.