Melkvee

Melkvee maakt geen onderscheid tussen LED, Hoge Druk Natrium of Metaal Halide, daarom zijn alleen de intensiteit en duur van het licht belangrijk. Uit onderzoek komt naar voren dat het lichtniveau minimaal 150 lux dient te zijn. Een lichtregime in melkveestallen van 16 uur licht van minimaal 150 lux gevolgd door 8 uur donker (maximaal 5 lux), zorgen voor reeds genoemde positieve kenmerken. Door met stalverlichting de dagen te verlengen beïnvloedt u de productie van Melatonine. Melatonine wordt ook wel het slaaphormoon genoemd. Licht remt de productie van Melatonine, duisternis versnelt dit. Met andere woorden; langer licht betekent minder slaaphormoon en actievere en gezondere koeien. Met bovengenoemd lichtregime simuleert u de lange zomerdagen: de dagen dat de koe van nature het meest actief is wat resulteert in een hogere productie en grotere voeropname.

Kort samengevat zorgt een regime van 16 uur licht met een lichtniveau van 150 tot 200 lux, gevolgd door 8 uur donker, voor de volgende resultaten bij melkkoeien;

 • Tot 15% meer melk
 • Verbeterde vruchtbaarheid
 • Betere waarneming van tochtigheid
 • Verkorte tussenkalftijd
 • Betere waarneming van ziektes

Lichtregime melkvee

 • 16 uur licht – 8 uur donker
 • Lichtintensiteit 150 – 200 lux
Belangrijk om te weten is dat er sinds 1978 onafhankelijke onderzoeken worden gedaan naar de effecten van stalverlichting op melkvee. Hieruit is gebleken dat een juiste lichtintensiteit en -duur een grote positieve bijdrage levert aan de gezondheid, vruchtbaarheid, welzijn en productiviteit van melkvee. Waarschijnlijk het meest bekende fenomeen van licht is dat dit de hormoonhuishouding bij melkvee stuurt en daarmee de melkproductie, die kan toenemen tot 15%. Iets wat wellicht minder bekend is, is het feit dat juiste en uniforme stalverlichting de vruchtbaarheid verbetert en de tochtigheid positief beïnvloedt en ook nog eens beter zichtbaar maakt. Ook de tussenkalftijd kan verkort worden door de toepassing van een juist lichtregime en lichtniveau. Daarnaast kunnen ziektes eerder worden opgemerkt. Met andere woorden; juiste stalverlichting zorgt voor een gezonde en actieve veestapel.

Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime in melkveestallen kan consequenties hebben op de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend lichtplan kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau. Bovendien komen onze armaturen in aanmerking voor de criteria en beoordelingsrichtlijnen Maatlat Duurzame Veehouderij en voldoen aan de eisen van het “Convenant lichthinder”.

Rood Licht

Rood licht is de meest geschikte lichtbron om in te zetten als nachtverlichting wanneer de melkveehouder tijdens de duistere periode in de stal moet zijn. Dit concludeert o.a. Livestock Research van Wageningen Universiteit en het Leids Universitair Medisch Centrum uit onderzoek*.

Het (monochromatische) rode licht is de meest ideale lichtbron om in te zetten als nachtverlichting in de stal tijdens de controleronde of activiteiten van de melkveehouder, omdat bij deze lichtkleur het bioritme van de koe het minst wordt verstoord.

Daarnaast heeft Agrilight al jarenlang ervaring met het gebruik van rood licht als ‘nachtlicht’ in de stal, waarbij veel positieve reacties van veehouders.

* Titel: “Het effect van lichtkleur en lichtduur op melkproductie en gedrag van melkvee”. Rapport 652, november 2012.

Jongvee

Jongvee is het melkvee van de toekomst, waarom zou je het dan ook niet hetzelfde behandelen? Het juiste lichtniveau in jongveestallen met het juiste lichtregime hebben de volgende positieve uitwerkingen op jongvee:

 • Verbeterde lichaamsgroei
 • Sneller in de pubertijd
 • Hogere voeropname
 • Positieve invloed op de ontwikkeling van de uier

Het aanbevolen lichtregime voor jongveestallen is: 16 uur licht – 8 uur donker, lichtintensiteit: 150-200 Lux

Droogvee

Ter voorbereiding op de nieuwe lactatieperiode is het van belang de koeien droog te zetten. Het juiste lichtniveau met het juiste lichtregime hebben de volgende positieve uitwerkingen op droogvee:

 • Hogere melkgift in de volgende lactatie (+3,2 kg)*
 • Lagere prolactine waarde in melk*

*bron: Licht nader belicht (WUR)

Enkele dagen voor het afkalveren de droge koeien in het lichtregime van 16 uur licht en 8 uur donker plaatsen, bevorderd hogere voeropname vóór het afkalven. Tevens kunnen de koeien zo wennen aan het hogere lichtniveau.

Het aanbevolen lichtregime voor droogvee is: 8 uur licht – 16 uur donker, lichtintensiteit: 50 Lux