Varkens

Agrilight bv onderscheidt zich op het gebied van kennis van lichttechniek en de gerichte toepassing van stalverlichting bij uiteenlopende soorten vee. Lichtintensiteit, lichtverdeling, daglengte en lichtkleur hebben invloed op dierenwelzijn en daarmee op het gedrag van dieren. Een juiste balans van deze vier factoren heeft een positieve invloed op het vee. Juiste en uniforme stalverlichting draagt onder andere bij aan een betere gezondheid en productiviteit.

Belangrijk om voor u te weten is dat wij de volgende uitgangspunten hanteren bij het geadviseerde lichtregime, namelijk;

  •   wetenschappelijke onderbouwing;
  •   dierenwelzijn;
  •   duurzaamheid;
  •   praktijkervaring.

Bovendien komen onze armaturen in Nederland in aanmerking voor de criteria en beoordelingsrichtlijnen Maatlat Duurzame Veehouderij.

Een goede lichtinstallatie zorgt, naast goede arbeidsomstandigheden, voor optimale kleurherkenning bij de varkens. Daarnaast zorgt een goed lichtniveau er voor dat de veehouder eventuele ziektes eerder kan herkennen. Bovendien stimuleert verlichting de groei van het mestvarken. Kort gezegd draagt een goed uitgekiend lichtregime bij aan het welzijn van uw varkens.

Drachtige zeugen

Bij zeugen is met goede stalverlichting de bronst te stimuleren. Zeugen planten zich seizoensmatig voort en dus niet jaarrond. Van nature komen de zeugen in bronst in het voorjaar. Donkere en korte dagen vertraagd dit proces.
De kortere dagen in het jaar kunnen worden verlengd door middel van verlichting. Agrilight b.v. adviseert dan ook om 16-18 uur lang minimaal 150 lux aan te houden gevolgd door 8 uur donker.

Met bovengenoemde lichtniveau en lichtregime kunt u het beste bronstmoment (voorjaar) nabootsen.

Kraamzeugen

In een kraamstal is 16 uur licht nodig gevolgd door een donkere periode van 8 uur. Bij kraamzeugen is het van belang om de biggengroei te stimuleren. Door het hanteren van lange(re) lichtperiodes krijgen de biggen de mogelijkheid tot meer drinkbeurten waardoor de hoeveelheid opgenomen melk toeneemt. Goede stalverlichting resulteert dus in een betere biggengroei. Daarnaast vergroot dit de overlevingskans van de zwakkere biggen.

Naast het bovengenoemde lichtregime adviseert Agrilight b.v. een lichtniveau van gemiddeld 100 tot 150 lux. Hetzelfde geldt voor gespeende biggen en mestvarkens. Door het verlengen van de dagen krijgt ieder dier, dus ook diegene die lager in de rang staan, de gelegenheid om bij de drink- of etensbak te komen.

Mestvarkens

Onderzoek toont aan dat stalverlichting wel belangrijk is om de voeropname van mestvarkens te verhogen waardoor de dieren sneller op gewicht zijn. Een lichtniveau van 100 lux zorgt hiervoor. Daarnaast zorgt een goed lichtniveau er voor dat de veehouder zijn werkzaamheden goed kan verrichten. Met een goed lichtniveau worden de werkzaamheden en de herkenning van eventuele ziektes vereenvoudigd. Ook hier geldt een lichtregime van 16 uur licht, gevolgd door 8 uur donker.

Opfok zeugen

Hoewel de aanwezigheid van de beer van grote invloed is bij opfokzeugen, is ook een goed lichtniveau en lichtregime van groot belang. Agrilight b.v. adviseert hier een lichtniveau van 150 lux en een lichtregime van 8 uur licht gevolgd door 16 uur donker.

Dekstal

Door verschillende onderzoeken is het bekend dat goede verlichting in de dekstal de berigheid stimuleert en zorgt voor een goede eisprong. Een lichtniveau van 200 tot 300 lux is in een dekstal geen overbodige luxe. Dit is niet alleen voor de varkens maar ook voor de veehouder zelf. Met goede stalverlichting worden de werkzaamheden en de herkenning van eventuele ziektes vereenvoudigd. Het lichtregime wat hier toegepast wordt is net als in de kraamstallen 16 uur licht, gevolgd door 8 uur donker.

Uiteraard is het belangrijk dat het verlichtingssysteem duurzaam is en geschikt voor het stalklimaat. Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben op de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend lichtplan kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau.