Pluimvee

Agrilight bv onderscheidt zich op het gebied van kennis van lichttechniek en de gerichte toepassing van stalverlichting bij uiteenlopende soorten vee. Lichtintensiteit, lichtverdeling, daglengte en lichtkleur hebben invloed op dierenwelzijn en daarmee op het gedrag van dieren. Een juiste balans van deze vier factoren heeft een positieve invloed op het vee. Juiste en uniforme stalverlichting draagt onder andere bij aan een betere gezondheid en productiviteit.

Belangrijk om voor u te weten is dat wij de volgende uitgangspunten hanteren bij het geadviseerde lichtregime, namelijk;

  •   wetenschappelijke onderbouwing;
  •   dierenwelzijn;
  •   duurzaamheid;
  •   praktijkervaring.

Bovendien komen onze armaturen in aanmerking voor de criteria en beoordelingsrichtlijnen Maatlat Duurzame Veehouderij (alleen in NL).

Dat licht een belangrijke factor is binnen de pluimveesector is algemeen bekend. Toch krijgen wij regelmatig vragen over welk lichtregime het meest geschikt is voor gezonde en productieve dieren.
Kippen nemen licht (-kleuren) op een andere manier waar dan mensen. De mens herkent drie kleuren: rood, groen en blauw. Bij de kip is het oog één van de meest ontwikkelde zintuigen, zij kunnen daardoor meer kleuren waarnemen. Het kippenoog zit aan de zijkant van het hoofd. Hierdoor hebben ze een wijder gezichtsveld dan de mens waarbij de ogen aan de voorkant zitten. Daarnaast kan de kip buiten het oog om licht opvangen. Ze hebben een zogenaamd oogachtig orgaan vlak onder de schedel waarmee ze licht en donker kunnen waarnemen. Kippen hebben daarnaast een extra piek in het ultraviolette licht. Door deze extra piek kunnen ze elkaar beter herkennen. Dit is belangrijk voor de pikorde. Als kippen elkaar niet kunnen herkennen, gaan ze op elkaar pikken met als gevolg dat de pikorde verstoord wordt.

    

*Bron – Spectral sensitivity of the domestic fowl (Gallus g. domesticus)

Bij het verlichten van pluimveestallen zijn de volgende aspecten zijn van belang:

Optimale verdeling
Zoals eerder vermeld zijn kippen gevoelig voor licht. Een goede lichtverdeling en lichtniveau is daarom van groot belang. Een goede lichtverdeling zorgt er namelijk voor dat de kippen zich optimaal verdelen over de totale oppervlakte van de stal. Hierdoor ontstaan minder ‘natte plekken’ en is de kans op voetzoolontsteking aanzienlijk kleiner.

Goede dimbaarheid
Om zo goed mogelijk te kunnen sturen met de verlichting is het essentieel dat de stalverlichting dimbaar is. Dimbare verlichting geeft u de mogelijkheid in te kunnen spelen op elk gewenst lichtniveau in de stal.

Minimale schaduwvorming
Een goede lichtverdeling staat gelijk aan zo min mogelijk schaduw. Kippen zitten niet graag in het donker en dus is het van belang zo min mogelijk schaduwplekken in de stal te hebben. Agrilight bv ontwikkelt stalverlichting speciaal voor pluimvee. Deze armaturen zijn zo ontwikkeld dat met minimale aantallen een zeer goede lichtverdeling wordt behaald, zonder dat er schaduw wordt gecreëerd. Voor veehouder en kip de ideale oplossing.

Gebruik van hoogfrequente verlichting
Bij pluimvee is het van belang om Hoog Frequente stalverlichting te gebruiken. Kippen zien, zoals eerder vermeld, het licht anders dan mensen. Bij stalverlichting met een frequentie tot 160 Hertz kan de kip lichtflitsen waarnemen. Traditionele TL verlichting heeft een frequentie van 50 Hertz. Door lichtflitsen ontstaat een ‘disco’ effect in de stal; een onprettige ervaring voor de kippen. Daarnaast moeten de armaturen geschikt zijn voor het stalklimaat.

De LED verlichting van Agrilight heeft een zeer lage SVM waarde.

Lichtniveau
Voor pluimvee zijn er verschillende lichtregimes toepasbaar. Dit is afhankelijk van het type pluimvee wat er in de stal aanwezig is. Bij vleeskuikens is het wettelijk verplicht een lichtniveau van minimaal 20 lux te hebben op 80% van het vloeroppervlak. Hetzelfde geldt voor leghennen terwijl ouderdieren weer behoefte hebben aan 40 tot 60 lux. Elke stal is anders en daarom informeren wij u graag naar de mogelijkheden van stalverlichting in pluimveestallen.

Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben op de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend lichtplan kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau.